Länkar

 

Svenska

PM Allmänpediatrik Barn- och ungdomskliniken Halland

PM Neonatologi Barn- och ungdomskliniken Halland

Barnets sjukdomar, Praktisk Medicin

Internetmedicin

Vanliga problem under småbarnsåren - Läkemedelsboken 2009/2010

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper

Barnallergisektionen BLF

Barn och smärta: State of the Art - Svensk barnsmärtförening

Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden - Svensk barnsmärtförening

Barnvacciner, resevacciner och malariaprofylax  FASS

CPAP Barn 3-6 månader

 

 

Engelska

Emedicine Medical Textbook, Pediatrics

Evidence-Based Pediatrics, University of Michigan

Pediatric Database

Virtual Pediatric Hospital

Pediatric Education, Pediatric Digital Library and Learning Collaboratory intended to serve as a source of continuing pediatric education

Neonatology Handbook , University of Iowa Children's Hospital

Pediatric Dermatology, DermIS

Dermatology, Dermaltas

Pediatric Radiology Digital Library

Paediatric ECG of the Week