Varför prata med barn, när man kan få samma information av föräldrarna…

 

  1. för att hamna på "samma nivå" som barnet, vinna barnets förtroende
  2. för att bättre förstå barnets problem och behov
  3. för att minska oro och rädsla och därigenom bättra samarbetet vid undersökningen och senare behandlingen
  4. för att kanske kunna urskilja komorbiditet i form av emotionell / psykisk ohälsa
  5. barnets förtroende leder till föräldrarnas förtroende

 

 

2 till 5 år

6 till 11 år

12 till 18 år

Tankeprocess

"När jag stänger ögonen försvinner mamma"

"Jag är bjuden till både Karins och Jannes fest samtidigt, jag kanske kan gå ett litet tag till båda (kan lösa konkreta problem)

"Jag klarar mig utan mammas hjälp (autonomi )

 

"Jag sover, alltså sover alla"

Kommer jag att bli utvald till skolans kör? (utvecklar oro för framtiden)

Borde vi vara med och kriga? (social uppmärksamhet)

 

"När jag ramlade slog golvet mig (saker och ting lever)"

"Mamma blir arg när pappa dricker, men pappa bryr sig inte (kan se problem ur olika perspektiv)

 
 

"Min docka gråter, ingen av de andra dockorna vill leka med henne (är del av låtsaslek)"

   

Vår Kommunikation

Korta, konkreta frågor

Använd dig av liknade exempel av händelser hos andra

Bör få chansen att tala enskilt, kan finnas saker som de inte vill att föräldrarna skall veta

 

För att undvika Ja/Nej svar använd "flerval" tex., "när du är på lekis tycker du om att rita, klä ut dig eller något annat?"

För att komma åt det som upplevs som jobbigast kan man använda sig av " om jag var en trollkarl och kunde ge dig tre önskningar…

 
 

Använd leksaker/dockor under själva undersökningen för att förklara eller ställa frågor

   

OBS! Alla barn är olika, detta föranleder ett individualiserat tillvägagångssätt under undersökningen.